Winnaars 67e HOTS-KNOTS-RIT: Ad Verhulst, Theo v. Weert!

Print This Page

De Route

Een inventieve commissie, binnen Automobielclub De Hertogrijders. het z.g. Emmer Genootschap Oeteldonk (E.G.O.) start al in september met het bedenken van de route en de in de routebeschrijving ingeweven routeopdrachten.

De route is steeds tussen de 33 en 44 km. lang en laat de deelnemers jaarlijks kennismaken met weer andere delen van Oeteldonk. De opdrachten zijn allen min of meer ludiek. U als argeloze deelnemer moet de uitzetters niet zonder meer het vertrouwen schenken, wat u misschien naar de aard van de opdracht zou willen geven.Vaak zit er een dubbele bodem in de gegeven opdracht. Wel is het zo dat de organisatie, ook al voert u de opdracht niet correct uit, u altijd weer zal leiden naar de oorspronkelijke route, zodat u ongestoord, haast als vanzelf, weer door kunt gaan met de volgende opdracht.

De tekst van de routeopdracht is geschreven in een soort dialect, wat het Oeteldonks wordt genoemd. Er wordt gesproken over bijvoorbeeld: "urste weg"; dit is "de eerste weg" en zo zijn er nog veel van zulke woorden. Hiervoor krijgt u overigens bij uw reglement een "uittreksel uit d'oeteldonkse ensiekloopedie" verstrekt.

De woorden die u echt even uit het hoofd moet leren zijn "HOTS"wat staat voor "LINKS" en "KNOTS" waarvoor "RECHTS" moet worden gelezen.

Langs de route worden controles geplaatst, vaak zijn dit oranje/witte bordjes of stickers. De in het oranje gedeelte vermelde letter dient iedere deelnemende equipe te noteren op hun controlekaart. een eventuele vermelding in het witte gedeelte is een aanvullende opdracht en dient ter plekke te worden opgevolgd. Verder staan er natuurlijk ook bemande controles. Bij zo'n controle biedt u uw controlekaart ter afstempeling aan. Gegeven opdrachten bij bemande controles worden ook direct uitgevoerd. 

De Hots-Knots-Rit wordt gekenmerkt door gezelligheid bij:

    • de inschrijftafel in Café CINQ
    • op de Parade, tijdens het opstellen van de versierde auto's
    • tijdens de rit, door de deelnemers onderling, die elkaar de ruimte geven om de rit de rijden en weten dat deelnemen belangrijker is dan winnen.
 

N.B.

*Er kan slechts deelgenomen worden met personenauto's; dus niet met legervoertuigen, bussen, motoren, enz.

*Het is, tijdens de gehele rit, niet toegestaan alcoholhoudende dranken in de deelnemende auto te vervoeren c.q. te nuttigen. Bij constatering hiervan volgt directe uitsluiting.